Škola telestézie zo strany lektora zrušená

 

 Celá škola trvá 9 mesiacov - 1 víkend v mesiaci, termíny dohodneme podľa možností záujemcov. Výuka dignostickej informatiky bude trvať 4 víkendy, potom po zložení skúšok bude pokračovať 5 víkendov výuka programovania a úprav.

Vyučuje : Aleš Kyják- zakladateľ školy Taranos

 

Předmětem výuky budou např. tyto oblasti:

 

-        teorie telestézie, zařazení člověka v Universu a jeho napojení na „centrální databanku“

-        výuka práce s jednoruční virgulí – počítání, úhloměr, odrušení, vzdálenosti, velikost, teplota, atd…. časté  chyby při testování

-        autoregulace-samonáprava lidského systému (placebo efekt), aktivní a pasívní

-        práce s virgulí na hmotě a na dálku

-        kódování do mozkového počítače a opravy + praktické měření

-        afinitní testy (shodovaní)  + praktické měření a kódování

-        testy ohrožení rizikem, haváriemi, úrazy a jiné ohrožení systému + praktické měření a kódování

-        testy kamenů, kovu a jiných předmětů a jejich afinity s lidmi + praktické měření a kódování

-        testy partnerství a obchodní partnerství + praktické měření a kódování

-        povahové a charakterové vlastnosti, jejich stabilita a vazba + praktické měření a kódování

-        spotřeba energetiky u člověka a entit a jejich aktivita + praktické měření a kódování

-        talentové testy a IQ  + praktické měření a kódování

-        kompetence a pravomoce v Universu, vč. imunity  + praktické měření a kódování

-        testy polarity záření, negativní vlivy na lidech,lokalitách a předmětech + praktické měření a kódování

-        časové rozlišení naší reality, minulosti, budoucnosti, základní matriky

-        testy srdečního tepu, krevního tlaku a tělesné teploty + praktické měření a kódování

-        správcování , tvůrce našeho systému , správce v  Universu a registrace např. lidských orgánů + praktické  měření a kódování

-        vývoj nebo úpadek a směrování veškerých systémů (osud)+ praktické měření a kódování

-        délka naprogramování systémů (trvanlivost) + praktické měření a kódování

-        vlastnosti, stavy, vazby a vývoj lidských orgánů a jejich spolupráce mezi sebou a Universem+ praktické měření  a kódování

-        základní ochrana systému člověka (imunita a její podpůrné systémy), hmoty, vědomí a celku

-        testy přitažlivosti mezi systémy a spoutání (negativní, pozitivní) mezi systémy lidí + praktické měření a  kódování

-        hledání ztracených předmětů a lidí + praktické měření a kódování

-        cizí entity externí, interní a cizí vlivy na člověka, manipulační, destruktivní , vlastní atd…, nebezpečí a finty při práci s entitami + praktické měření a kódování

-        energetické a informační kanály v systému člověka i entit + praktické měření a kódování

-        elektrické pole (biopole) člověka, předmětů a systémů + praktické měření a kódování

-        frekvence  a fázový posun u lidských orgánů a všech systémů v Universu+ praktické měření a kódování

-        alternativní reality a jejich  fázové posuny v Universu i v naší realitě vč. vlivu na naši realitu+ praktické měření  a kódování

-        programování a tvorba elektrických polí a zón(pozitivních i negativních) + praktická výuka

-        úpravy lokalit od patogenních i pozitivních  zón , entit a cizích jiných vlivů + praktické měření a úprava i  tvorba

-        tvorba nehmotných struktur (pozitivních i negativních a jejich vnitřní program),

-        opravy zdravotních stavů u lidí, zvířat, rostlin a jiných systémů+ praktická výuka

-        programová očista amuletů a předmětů, tvorba osobních talismanů a amuletů a jejich programů+ praktická výuka

-        tvorba ochranných, obranných a pomocných upozorňovacích systémů + praktická výuka

-        úpravy přeprogramováním veškerých získaných a naučených  informací naší výuky + praktická výuka

 

Toto a mnoho dalších a dalších testovacích modelů, vše na dálku a bezkontaktně.