Pre každého, kto si chce rozšíriť vedomosti aj praktické skúsenosti, ponúkam konzultácie a individuálnu výuku. Obsah a rozsah výuky podľa Vašich záujmov, miesto a čas podľa dohody. Po dohode je možné výuku a konzultácie absolvovať prostredníctvom rozhovoru cez skype.

Najčastejšie témy ktoré ľudí zaujímajú :

ako si vyliečiť konkrétne zdravotné problémy

ako vyliečiť sám seba, prípadne ako pomôcť svojim najbližším

ako prísť na príčiny zdravotných, aj iných problémov

ako rozvíjať svoje schopnosti

spoznávanie zákonov neviditeľného sveta a ich praktické využitie

ako sa chrániť pred negatívnymi vplyvmi a entitami

ako zlepšiť svoj fyzický aj psychický stav

ako si zlepšiť kvalitu života

a mnoho iného.

Ak máte túžbu po získaní nových poznatkov a vedomostí, či akékoľvek otázky, napíšte mi prostredníctvom tohoto formulára. Ak Vám budem vedieť poradiť, prípadne pomôcť s Vašimi problémami, ozvem sa Vám na e-mail a dohodneme sa na ďalšom postupe.