Co vyvolá probuzení Krista?

29.06.2015 08:31

Co vyvolá probuzení Krista? Pokusím se to vysvětlit. Současná kvantová fyzika již objevila vztah mezi pozorovatelem a pozorovaným jevem. Je prokázáno, že na úrovni částic, dochází k interakci, mezi událostí a vědomím. Tento princip vychází z druhého faktu, který bude teprve objeven a ten nám říká, že informace uložená v paměti, se při uvědomění mění na vlastnost. Vlastnost je ze své podstaty aktivita, která z našeho vědomí pramení a ta dokáže ovlivnit realitu. Díky tomuto systému se vytváří společná mysl, tedy jakýsi proces, kdy určitý počet lidí napadají ve stejný čas stejné myšlenky. Takže mě napadne otázka a také že bych ji měl zpracovat a předat odpověď dál. A několik lidí, kteří si článek přečtou mi odpoví, že to je přesně to co chtěli slyšet, nebo co je napadlo současně se mnou. Bylo by složité zjistit, kdo od koho onu prvotní informaci převzal, ale v tomto systému se řetězí a čím více lidí ovlivní tím celý proces zesiluje. Stává se významnou položkou kvantového pole, které ovlivňuje realitu, počtem propojených jedinců. Probuzení kristovského vědomí vyvolá reakci v mnoha řádech silnější, než je tomu u vědomí současného člověka a reakce se tak bude řetězit mnohanásobně více a rychleji. Tím se spustí proces změny, kdy se vzor Krista začne přenášet z jedné bytosti na druhou a vyvolávat přechodovou vlnu. Snad jsem to vysvětlil srozumitelně.

 

Zdroj : https://www.facebook.com/profile.php?id=100009637597163