Války

12.06.2015 18:23

Války. Nejožehavější téma současnosti. Všichni celkem dobře vědí proč k nim dochází. Elity ztrácejí moc. Čas odhalení vynáší na povrch charaktery a zpochybňuje vládu peněz, která vede k nekontrolovatelné a zhoubné touze po moci. Touze pronikat do lidských osudů a brát si to nejcennější, lidský život. Vláda která potřebuje sebe sama udržet pomocí hrubé síly a strachu. Tam kde není důvěra, bratrství, pocit příslušnosti k zemi, k národu, tam není ani šťastný a plodný život. Vše je podřízeno zisku a moci. Nejhorší lidský odpad sám sebe oslavuje jako spasitele, vládnoucí podle předepsaných šablon ekonomické a finanční oligarchie.
Snahou mocných je, každého dohnat k nenávisti a zoufalství. Do situace, kdy přestane rozlišovat mezi přítelem a nepřítelem. Kdy se spojí s kýmkoliv, jen aby se mohl pomstít za příkoří, za smrt někoho blízkého. Oni sami však chtějí zůstat v pozadí. Nebýt vystavení lidské zlobě a vždy v pravý okamžik přispěchat s pomocí jako největší spasitel. Pomocí, kterou je zbraň, abyste mohli zabít pár lidí a ukojit svou nenávist. Vláda peněz je chaos a rozvrat, ztráta řádu, ve kterém každý nese svou vlastní zodpovědnost za životy ostatních, Za prosperitu společnosti a volbu skutečných autorit do jejího čela. Vláda peněz znamená ukrývat zločin za fasádou vyfabulovaných hodnot, jako je demokracie, kulturní a demografická tolerance, pornografie skrytá za sexuální výchovu, homosexualita nahrazující rodinu atd. Lidský odpad skrze ně uskutečňuje svět po kterém touží. Svět kde lze vše nakupovat a prodávat a tam kde není ochota se podřídit, nastupuje teror a násilí.
Pokud se však ptáme, kdo je vinen, potom neukazujme prstem, protože by se nám z vůle Boha mohl snadno zlomit, aby označil skutečného viníka. To my všichni sloužíme démonům v nás samotných, jimiž jsme infikováni. To my sami jsme přesvědčení, že je lepší se zříci skutečných hodnot a udržovat se na živu získáváním výhod a zavíráním očí před osudy ostatních. Dokud granát nevybuchne v našem obýváku, budeme přesvědčení, že sloužit zlu je lepší než zlo jednou pro vždy zničit. Ne však tím, že s ním budeme válčit, ale tím že mu přestaneme sloužit. Z toho mají mocní největší strach a proto proti vzmáhajícímu se lidskému vědomí používají vraždění a strach.
Přitom stačí jeden jediný krok a zítřek může být jiný. Zítřek může představovat začátek nového věku, ve kterém se znovu naučíme milovat a společně budeme tvořit jedinečné dílo stvoření, člověka. Vy lidé ještě nerozumíte a chcete vidět jejich smrt. Smrt proroků, kteří vás přišli probudit do budoucích časů. Potřebujete spatřit utrpení nevinných, aby jste si uvědomili, že tu nezůstane nikdo, kdo by společnost vedl a ukázal ji pravdu. Ale když dnes zemřou vyvolení, žádná budoucnost nenastane. To je osud Sodomy a Gomory. Stvoření vždy podporuje život, co spěje ke smrti, nechává zemřít.
Proto máte porozumět sami sobě a zvážit, jakému životu dáváte přednost. Pokud svému pohodlí, je to v pořádku. Nebudete první ani poslední civilizace, která se tak rozhodla a zničila sebe sama. Nikde není napsáno, že má cokoliv trvat věčně a každá událost ve vesmíru, nakonec poslouží dobru, i když její aktéři přestanou existovat. Jejich zkušenost převezmou další a o něco více se naučí vést sebe sama ke skutečnému životu. Pokud chcete nést podíl na stvoření, nemůžete sloužit zlu. Musíte se domluvit a určit den, kdy vaše služba démonům skrytým uvnitř vás samotných jednou pro vždy skončí. Kdy přestanete sami v sobě přetloukat jednu lež jinou, ještě větší a zvolíte si pravdu. Není mým úkolem si hrát na proroka a co jsem měl, to bylo vykonáno. Naplnil jsem svůj osud a každý další den je rozšířením mého poznání a porozumění silám stvoření. Proto vám jen radím, nezavrhujte ani moudrost, ani lásku, ani pravdu.

 

Zdroj : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=123934137937839&id=100009637597163