Vlákna stvoření 14. časť

10.06.2015 12:27

Mnoho lidí si klade otázku, jak je možné, že i přes snahu mnoha duchovních velikánů a přes všechny naše znalosti, zůstávala po celá tisíciletí, cesta vzestupu uzavřená. Část z toho jsme nakousli, když jsem psal o Kálí, která usmrtila lidského ducha. Naši předci z dob předcházejících úpadku, znali princip vesmíru a věděli, že jde o cosi co vychází z utváření různých božských vzorů. Proto si i negativní změny spojovali s působením božské síly, kterou pojmenovali Kálí. Druhou polovinou této síly je Déví. Právě s ní byla spojena jak duchovní smrt, tak i nastolení času změny. Má to svou logiku, kterou asi každý chápe. Staré musí udělat místo novému. V našem případě je to opuštění onoho vzoru jenž nesl duch Adama a přijetí vzoru, který představuje Kristus. I to je přirozeně pouhá personifikace principu, který oba vzory představují. A stenjě tak je patrně jasné, že vzor o němž mluvíme je nutné utvořit. Adamův duch byl příčinou našeho sestupu do pozemské roviny, a bylo by nesmyslné očekávat, že v čase kdy tvořil úplný vzor, mohl posloužit jako klíč k proměně. Přesto byl na samotném začátku velmi důležitý, protože umožnil naši postupnou adaptaci na pozemské prostředí a naše fyzické ukotvení na Zemi, skrze Gaiu.

Živoucí bytost musí vždy utvářet určitý princip, ať už je to tělo, nebo duch. Proto když byl rozbit vzor Adamova ducha, převzalo jeho úlohu tvůrce života, fyzické tělo a člověk tak mohl přežít a pokračovat dále v pozemské existenci a vstoupit do nové epochy, vedoucí k dosažení vytčeného cíle. Ztratil sice všechny schopnosti pramenící z vyšší duchovní existence, ale ty pro nadcházející čas nebyli potřebné, protože to důležité se má odehrávat uvnitř a nikoliv vně. Naše biologická paměť sice obsahuje vzpomínky na tyto prastaré časy, ale bylo by velmi nerozumné se chtít někam vracet. Naše cesta musí vést vpřed, k tomu co má nastat a nikoliv k tomu, co zaniklo. Staré učení nám tak umožňuje porozumět vesmíru kolem nás, ale nelze na něm zbudovat svou duchovní existenci. Ta se jak víme vynořila v období přibližně před dvěma tisíci let, kdy byla dokončena ona úvodní sekvence změny. Do této doby, nebylo žádným způsobem možné duchovní vzestup uskutečnit. Něco o důvodech, proč tomu tak je si nyní napíšeme.

Mezi zánikem jedné části, nebo verze bytosti a vznikem nové, se nachází proces utváření, který můžeme nazvat například evoluce, i když se o ni v pravém slova smyslu nejedná, protože mluvíme o změně. Nesnažíme se něčeho nového dosáhnout, ale změnit původní verzi, která se ukázala být chybná. S vědomím této chyby jsme se pro změnu rozhodli a přijali i cestu, kterou dnes procházíme. Část této cesty už byla popsána a vedla k vytvoření těla, které dokáže ukotvit naši životní energii při pobytu na Zemi. V tomto čase se také člověk sladil s programem, který měl proces jeho proměny zajistit. Tím principem je zvěrokruh, v jehož systému reinkarnací, bylo utváření nové duchovní verze zakódováno. Přibližně před patnácti tisíci let, se právě zvěrokruh stal vládnoucím, nadřazeným vlivem naší existence. Tím co nazýváme osud, tedy nevyhnutelnost. A právě z něj, pak vyplývá i princip karmy, což znamená cesty, k onomu ideálnímu stavu, který zvěrokruh představuje. Proto není vůbec žádná náhoda, že zvěrokruh není nic jiného, nežli samotný Květ života. Tím, že procházíme zvěrokruhem, procházíme svým Květem života.

Zvěrokruh představuje ideální vzor. Soubor vlastností, které si máme osvojit a proto se rodíme do svého života s různou výbavou, chcete-li s různými kombinacemi vlastností a zažíváme, co ta která kombinace přináší. Tím také jednotlivé vlastnosti poznáváme a učíme se, jak v celém systému každá z nich působí. Ale není smyslem této aktivity, abychom v jakékoliv kombinaci uvízli a začali ji považovat za ideální, jako se to děje v naší společnosti. Tato cesta by byla cestou do pekel. Naše cesta je ve skutečnosti spíše opačná, takže máme porozumět, ale nikoliv ulpět. Máme si osvojit vlastnosti tak, abychom je dokázali volně kombinovat na základě potřeby. Proto je dobré vědět, že když ulpíte na určité kombinaci, například v představě, že jste velký duchovní guru, přivoláte si negativní karmu, která vám ukáže, že váš postoj je pouhá póza, která usmrcuje vaši lidskost. Vždy myslete na to, že jste člověk a to znamená vše, cokoliv člověk může být. Nikdo není člověkem ani více, ani méně.

 

zdroj : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=116878671976719&id=100009637597163