Vlákna stvoření 22. časť

14.06.2015 13:25

Šílenství a posedlost, se kterou se společnost v dávných dobách u mnoha různých sekt setkávala, vedla k vytvoření představy jakéhosi ďábla, který se vyznavačů kultu zmocnil. Bylo to tím, že většina oněch vyznavačů, trpěla stejnými příznaky. Nebyli schopni si uvědomit, že to nezpůsobuje žádná bytost, ale prostý fakt, že všichni věří stejným pravdám a účastní se stejných obřadů. A nesmíme zapomenout ani na používání halucinogenních látek, které ve spojení s neustále se opakujícími obřady vedly k vytváření naprosto stejných zcestných představ. Dá se říci, že si všichni přivodili stejný druh schizofrenie. Samotný vliv démona pak vede k pocitům nenávisti a zloby. K přítomnosti čehosi zkaženého a zlého v nás samotných a touze se zničit, abychom se démona zbavily. Tato nenávist se pak přenáší dál a ovlivňuje naše chování k ostatním lidem. Všechny tyto skutečnosti vedli k touze společnosti vytvořit jakousi čistou nauku, která by přinášela užitek a povznesení. Právě tak se zrodilo náboženství. Většina z nich, využívá víru v dokonalý princip universa, jakési vyšší vůle, která sama o sobě zajišťuje pozvolnou cestu k osvícení a duchovnímu vzestupu. Měla by vytvářet pouze jakousi základní nauku, která brání vytváření a přenášení démonů.

Odtud se do náboženství dostala nauka o ctnosti, odříkání, moudrosti, spravedlnosti a tak dále. Jejími hlavními nositeli se stala největší náboženství světa, jako je judaismus, křesťanství a buddhismus. Samotný islám už byl opět vytvořen na starých naukách ovládání a magie, proto je jeho povaha velmi destruktivní a plná nenávisti, což ovšem není předmět těchto článků. Určité množství démonických aspektů přirozeně nese každé náboženství a proto se vždy musíme radikálně vyhýbat vytvoření modly. Proto také judaismus zakazuje zpodobňování Boha, aby mu nebylo možné přiřknout vlastnosti, které od něj následně hromadně převezmeme. Ne všem učencům byl však tento princip jasný a tak se stalo, že i samotná náboženství upadla do tenat démonů a namísto duchovního přínosu, přinášela zkázu a smrt.

Pro nás je velmi důležité vědět, že démona si za všech okolností musíme uvědomit, což je vstupní brána jeho vytvoření. Proto se ani černá magie nikdy neobešla bez potřeby, informovat postiženého, že je její obětí. Používali se k tomu všechny možné způsoby, ale o těch se můžete dočíst jinde. Teprve když člověk přistoupil na informaci obsaženou ve sdělení, mohl se stát obětí energie, kterou v sobě démon nesl. Jak už bylo řečeno, jde o spojení vlastností, které si navzájem odporují. Válka je mír, peníze přinášejí spokojenost apod. Tady je dobré říci, že pokud je náš duch s povahou určité energie neslučitelný, nemůže jí být ani ovlivněn, protože je schopen vnějším vlivům bez problémů čelit. Nejdříve musí být vždy prolomena první úroveň tvořená vědomím a naší úrovní poznání. Když určitou pravdu, nebo skutečnost přijmeme bez výhrad, nebo dokonce jako prospěšnou, aniž si uvědomuje její dopady na existenci, nutně nás to bude stát nějakou tu příčku na duchovní úrovni.

Tady je dobré znát i samotný princip, jak se v nás vlastnosti ukládají. Některé jsou nám vrozené, jsou nutnou součástí samotné existence. Některé jsou dědičné, přenášejí se z rodičů na potomky a mají přímou souvislost s prožívanou realitou. Některé existují pouze na úrovni myšlení jako informace. Informace se stává vlastností v okamžiku, kdy si ji uvědomujeme a právě jen tehdy je aktivní. Z myšlení na duchovní úroveň se vlastnost přenáší častým používáním. Právě opakovaným aktivováním vlastnosti vytváříme zkušenost a ta se po určitém čase přenese na úroveň ducha. Od onoho okamžiku je trvale aktivní a není potřeba si ji dále uvědomovat. V případě že se jedná o démona, může tomu být naopak, že si ji nuceně uvědomujeme i když ji nechceme. Přenos informace na úroveň ducha, se může odehrát ve zlomku sekundy a právě ten se může v našem životě stát osudným, protože může dojít k zhroucení systému a trvalému duševnímu poškození. Většina postižených se až do onoho osudného okamžiku chová jako zcela normální lidé. Bohužel si neuvědomují, že ve svém myšlení neustále aktivují démona a ten se chystá přejít na úroveň ducha. Je to v podstatě nevratný okamžik, protože rozmetá naši schopnost racionálně uvažovat a řídit sebe sama pomocí vůle.

 

Zdroj : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=125650364432883&id=100009637597163