Vlákna stvoření 26. časť

16.06.2015 14:14

Aby bylo pochopeno to, co modlitba znamená, bylo by dobré porozumět principu. Modlitba existovala dávno před křesťanstvím, a byla velmi silným nástrojem lidské vůle. Dokonce tak silným, že se jí vatikánská církev bála jako samotného ďábla a neváhala pronásledovat všechny pohanské kmeny, které neuctívali Boha, tedy nemodlili se podle předepsaných příruček. Bohužel, nebo snad bohudík, není modlitba nástrojem moci a ovládání, takže k tomu, aby ochránila člověka před zlou vůlí, se použít nedá. Má své zákonitosti a ty, ačkoliv ve velmi krátkodobém horizontu mohou někomu přivodit problémy, v samotném důsledku vyvolávají zpětnou reakci, která vždy dojde k původci. Proto je potřeba s tímto nástrojem pracovat velmi opatrně a zvažovat k jakému účelu ji využívám. Jistě každého napadne otázka, jestli má význam se modlit k Bohu? Ostatně ne náhodou právě tuto formu církev propagovala. Odpověď je trochu zamotaná, protože Bůh nezasahuje přímo, ale povede vás k probuzení. Což znamená, že má smysl žádat o božské vedení, pokud jsme ochotni zároveň přijmout následky, protože to vůbec neznamená, že půjdeme růžovým sadem k osvícení. Mnohem pravděpodobnější je, že vám zarazí obličej do hluboké brázdy a nechá natvrdo poznat kým doopravdy jste, protože teprve odtud se můžete odrazit na cestu k vzestupu. Žádat, aby za vás cokoliv vykonal, nemá smysl.

Ještě dříve však než se vydáme cestou popisu, se navrátíme kousek do historie. Na zemi snad neexistuje člověk, který by neznal Ježíše a netušil, co jsou evangelia. O nich vládně přesvědčení, že jsou pravým Ježíšovým učením. Z určité části lze říci že ano, přesto je velmi sporné je nazvat učením v pravém slova smyslu. Evangelia jsou ta část Ježíšova učení, kterou přednášel obyčejným lidem, protože nepředpokládal, že by někdo z nich byl schopen plnému rozsahu jeho učení porozumět. Pokud si chceme představit o co jde, potom můžeme použít matematický příklad, kdy spočítáte určité číslice, ale zveřejníte pouze výsledek. Přirozeně pak nikdo netuší, jaké číslice jste ve výpočtu použili a jak byl samotný výpočet proveden. A navíc, byl i výsledek pro snadnější pochopení převeden do podobenství. Asi vás napadne celkem jasná otázka, kde tedy je ono původní Ježíšovo učení? Svitky a útržky textů, které se nalézají po celém světě, jsou zápisky obyčejných lidí, tedy nikoliv původní učení, ale evangelia. K tomu měli přístup pouze samotní Ježíšovi učedníci a pak jejich následovníci, což jsou první křesťané, které římská církev pronásledovala a úplně vyhladila. Právě kvůli nim vznikl Islám, jako mocenský nástroj nenávisti a zkázy.

Evangelia nebyla důvodem Ježíšova ukřižování a pokud máme věřit událostem ve Fatimě, potom je celkem jasné, že byl prostřednictvím zjevení, Vatikán vyzván, aby zveřejnil původní Ježíšovo učení v plném rozsahu. K tomuto zveřejnění mělo dojít v Rusku, protože západ by nikdy nic takového nepřipustil. To samo znamená, že se římským hrdlořezům sice povedlo toto učení naprosto vymazat z povrchu zemského, ale oni sami jej ukrývají ve vatikánských archivech. Jeho zveřejnění by přirozeně jasně dokázalo, že celá církev je podvod a není divu, že to neučinila, protože by se tím sama odsoudila k zániku. Což je paradox, pokud je toto učení zároveň jedinou cestou, jak zachránit svět. To vše celkem jasně dokazuje, že církev celkem kašle na spásu světa a jde jí pouze o moc a majetek. Proto si dovoluji také tvrdit, že to co církev hlásá jsou jen hanebné lži, které nevedou k osvícení a vzestupu, ale k zotročení a bezmoci. Proto je nutné ke všemu, co je s touto organizací spojeno přistupovat velmi opatrně a držet si od ní, náležitý odstup.

 

Zdroj : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=126905264307393&id=100009637597163