Vlákna stvoření 28. časť

21.06.2015 07:01

Jedním z pilířů modlitby je porozumění vesmíru kolem nás. Ačkoliv si asi mnozí myslí, že nás s ním nejlépe seznamuje věda, pravdou je opak. Právě věda je jednou z hlavních příčin naší nevědomosti. To co tu budeme popisovat je vlastně vyvracení základního princip satanismu, tedy převrácení reality naruby. Jak hluboko v tomto případě králičí nora vede, můžete posoudit z následujících řádků. Jak už jsem někde výše asi uvedl, nevznikl vesmír vesmírným třeskem, jak uvádí věda, ale implozí. Nachází se tedy na opačné straně od nuly, než je nám předkládáno. Tento fakt sám o sobě už představuje závratný rozdíl v našem chápání. Například v tom, že to co nazýváme gravitace je ve skutečnosti záporná síla a tedy anti gravitace. Kladná síla způsobuje rozpínání, záporná naopak shlukování. To je důvod, proč se ve vesmíru energie i hmota centralizuje, tedy vytváří pole, ze kterých se pak rodí slunce, planety, souhvězdí, galaxie atd. Záporná síla je podstatou veškerého prostoru kolem nás a z ní se universum rodí. My tuto sílu nejčastěji nazýváme vakuum.

Stejně tak se utváří i naše myšlení a proto se přes kladný princip nikam nedostaneme. V našem případě to znamená, že myšlení nebudujeme na vědění, ale na nevědění. Rozdíl však není v prázdné hlavě jak si někdo myslí, ale v utváření myšlenkového obrazu. V něm je kladné „vědění“ a záporná „otázka“. Myšlení našich předků, bylo na tomto principu postaveno a proto bylo hlavním úkolem prvních křesťanů na našem území, toto myšlení vymýtit. To byl důvod, proč se musela některá slova a písmena ztratit, aby se jazyk překlopil do kladné polohy. A také, proč byl uznáván pouze model vzdělanosti, nikoliv model přirozené zvídavosti. Zde je dobré upozornit, že křesťanská církev je nejspíše s obsahem Ježíšova učení plně obeznámena, a používá jej k ovládání světa, takže nic z toho co se stalo a stále děje, nelze považovat za náhodu. Ovšem v pravém slova smyslu se nejedná o církev, protože se zrodila ze satanských kultů starověkého Říma, nikoliv na základech Ježíšova učení. To je touto sektou pouze zneužíváno k udržování moci a nevědomosti.

Přesně to se stane, když odešlete své dítě do školy, kde se jeho přirozená mysl překlopí do kladné polohy a následkem toho dojde ke ztrátě onoho vysokého intelektu, se kterým se dítě narodí. Škola jeho schopnosti během několika měsíců zničí, pokud se to už předtím nepovedlo rodičům a mediální propagandě. Já vím, že tohle téma bude pro učitele, kteří to myslí dobře hodně bolestivé, ale tak to prostě je a pokud bych se nevydal vlastní cestou, nikdy bych tak vysokého stupně poznání nedosáhl. Přirozeně za tím vidím záměr Stvořitele a já si žádné zásluhy nepřipisuji, nicméně bych rád zjistil, kde bych se dnes nacházel, pokud by vzdělávací systém, neházel vzdělávání klacky pod nohy. Každá matka v přírodě kolem nás si je jistá, že mládě na vše přijde samo, tedy, že jej nemá nic učit, pouze se starat o jeho bezpečí a dostatek stravy na začátku života. Člověk naopak předpokládá, že jeho dítě nic nepochopí, pokud jej to nenaučí. Tím přirozeně naprosto popírá systém, jehož je nositelem a rozbíjí jeho základy. To znamená, že máme vést dítě ke zvídavosti a nechat mu co nejvíce prostoru, aby si na své otázky odpovídalo samo. Nic mu nevnucovat ani neusnadňovat. Mít pro něj slova uznání, pokud se mu daří, ale nevyžadovat jakousi jedinou správnou odpověď. Na chybu odpovídat vždy další otázkou.

 

Zdroj : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=127031234294796&id=100009637597163