Vlákna stvoření 29. časť

21.06.2015 07:03

Princip myšlení je pro současný svět jedna velká záhada a v podstatě nikde se nedočtete, co se na pozadí našeho vědomého stavu odehrává a co to vlastně onen vědomí stav je. Něco málo se snaží vysvětlit například buddhismus, i když ani tady bych porozumění nehledal. Vlákna stvoření jsou o vlastnostech a schopnostech, které se z vlastností rodí. Vlastnosti pak existují ve dvou polohách, aktivní a pasivní. Aktivní jsou všechny, které využíváme a pasivní ty, které sice vlastníme, ale z nějakého důvodu je nepotřebujeme. My nazýváme pasivní vlastnost informace a informace je základem současného myšlení. Přirozeně je to chyba, která vzniká tím, že o tomto procesu zhola nic nevíme. Přesto si jej právě tady popíšeme, protože je pro modlitbu důležitý.

O vlastnostech je vesmír a vlastnosti jsou jeho konstruktivní jednotky. Každá vlastnost v sobě nese určitou aktivitu a ta zase způsobuje, že dochází k ovlivnění reality v dosahu jejího působení. Naši předci sice dávali vlastnostem jména, ale nevytvořili žádný název pro působení vlastnosti. Jediný, který je znám je vůle. Ta se vztahuje k vědomí a proto se tento princip přenášel i na chápání světa kolem nás, kterému tak vévodila vůle Boha. To znamená, že příčinou všech věcí byl Bůh. Ne vždy tomu tak bylo a v dobách dalece předcházející současnost, se právě vlastnostem věnovala veškerá věda. Vědělo se, že vlastnosti jsou přenosné a mění povahu veškeré hmoty. Pokud bylo potřeba zvýšit například tvrdost materiálu, pomocí vyspělé technologie se do něj vlastnost nahrála stejně tak, jako my dnes nahráváme software do počítače. To je důvod, proč se na planetě nacházejí fragmenty materiálů, o kterých nejsme schopni zjistit, co to je a jak to bylo utvořeno. Takto vznikaly jedinečné technologie, o kterých se nám dnes ani nesní. Inteligentní osvětlení, odpadkové koše, které bez zásahu likvidují odpad, podlahy, které se sami uklízí. Ale i uzdravující tekutiny, které dokázaly během pár hodin vyléčit jakékoliv zranění. Nevyužívala se žádná nanotechnologie, jak si mnozí dnes myslí, ale doslova a do písmene, kosmická inteligence.

O rozsahu těchto sil dnes nemá nikdo nejmenší tušení a je logické, že díky tomu děláme takřka fatální chyby, které nám ztrpčují život. Ačkoliv je dnes vědou zesměšňována a je jí opovrhováno, tak k těmto základům chápání reality, měla nejblíže středověká alchymie. Bylo to proto, že se opírala o prastaré texty, ve kterých se fragmenty tohoto poznání zachovaly. A navíc je dobré si uvědomit jaký rozsah civilizaci tyto vědomosti dávají. Naprosto to neguje naše představy o zotročení lidstva kvůli těžbě zlata apod. Těchto prvků si vyspělejší civilizace vyrobí kolik se jí zachce a nemají pro ni větší hodnotu, než pro nás pozinkovaný plech. Jistě, objevení a využití těchto technologií, by naši civilizaci postavilo na hlavu a celý systém zotročování by se rozložil jako domeček z karet. Proto je více než jisté, že za současné situace, věda podobné bádání a objevy nepřipustí. Ostatně není první, protože už církev považovala alchymie za dílo Satana a nebylo dobré se dopouštět jejího veřejného provozování, protože každému neustále hrozila hranice za kacířství.

Vraťme se však k myšlení. To samo zahrnuje princip zpracování vlastnosti od jejího přijetí, k jejímu využití. Skládá se ze tří částí, které známe jako poznat, pochopit a tvořit. Celý tento proces je důležitý a říká nám, že je lépe vědět málo a umět s tím pracovat, než mít hlavu narvanou informacemi a k ničemu je nepotřebovat. Proto nelze inteligenci spojovat s učením, ale pouze s rozvojem schopností. To že máte pět vysokých škol a jste třikrát diplomovaný inženýr, je vám asi tak platné, jako když si ráno vezmete žlutou košili. Možná si vás všimnou včely, ale přínos pro společnost máte stejný, jako vaše vzdělání pro vás samotného. Žádný. Proto se i Ježíš dopustil onoho slavného výroku, blahoslavení chudí duchem. Není proto vůbec žádný důvod očekávat, že vzdělaní lidé povedou společnost k prosperitě. Se vší pravděpodobností povedou společnost k naprosté degradaci hodnot a naprostému rozkladu všech schopností. Ty největší idioty, nehledejte podle nedosaženého, ale podle dosaženého vzdělání. Je to důkaz, že nikdy v životě skutečně nemysleli.

Sama společnost postavená na pasivním principu hromadění informací se sama dostává do pasti, protože se tento pasivní stav stane základem její existence. Jen několik málo jedinců je schopno skutečně myslet a ostatní jsou od narození vedeni k hromadění a předávání informací. To přirozeně vyvolává extrémní rozvoj technologií, které uchovávají a přenáší informace. Miliardy lidí všem sdělují věci, které nikdo nechce vědět a nikoho nezajímají, ale při jejich konzumování využívají čas, se kterým si jinak neví rady. Během velmi krátké doby vyvolávají tyto technologie závislost a umožňují lidem odvádět pozornost od sebe sama. Nepřemýšlet nad skutečností a žít ve virtuální realitě, která za ně převádí informace do projevené formy. Klikají myší, tlučou do klávesnice a vytváří miliony fotografií, o kterých jsou přesvědčeni, že je musí všichni vidět, protože demonstrují jejich jedinečnost a dokonalost. Čím více jich vytvoří a čím více jich rozešlou, tím více své známé otravují a tím méně kohokoliv zajímají. Žijí sami ve světě svých iluzí a chraň nás Bůh před těmito lidmi. Nemají vztah ke skutečnému životu a smrt jsou pro ně písmena a obrázky na monitoru.

 

Zdroj : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=127331970931389&id=100009637597163