Vlákna stvoření 30. časť

21.06.2015 07:05

Je jasné, že zapsat všechny informace, které se k modlitbě vážou se nám asi nepovede, nicméně je dobré uvést alespoň ty základní. Vím, že mnoho lidí se při těchto řádcích bude nepříjemně cítit, ale je nutné si uvědomit, že myšlení většiny současných lidí je antikristovské, bez ohledu na to, jakou víru uznávají. Je zaměřeno na vědění a z toho pramenící ideologii, nikoliv na tvoření. Antikristus, znamená bytost obrácená proti řádu stvoření a tento princip se začíná právě u myšlení. Před několika tisíci let, bylo myšlení většiny lidí kristovské a obsahovalo i princip, který vedl k dokonalému poznání. Ten však nebyl dostupný nižším úrovním bytostí, které oné vysoce tvořivé úrovně nedosahovali. Z dobré vůle se tak tyto vysoce zasvěcené bytosti rozhodli, že budou člověka v cestě ke kristovství vyučovat. Vytvořili spisy a začali onen princip stvoření zaznamenávat a popisovat, aby se cesta k němu stala snadnější. Bohužel si neuvědomili, že právě to jednou povede k naprostému odvrácení člověka od kristovství. Vše započalo právě u oněch jedinečných spisů, zaznamenaných většinou na zlatých, nebo kamenných deskách, které se rozmisťovali na zdech chrámů vědění a sloužili k výuce. Žáci je studovali a postupovali podle jednotlivých pravidel a poznatků, cestou k nejvyššímu zasvěcení, kdy došlo k probuzení jejich kristovského vědomí. Bohužel se tak dělo v dobách na konci třetího věku, kdy lidstvo jako celek nebylo evolučně na nic podobného připraveno. A to způsobovalo, že se mnoha adeptům i přes veškerou snahu nepodařilo na zasvěcení dosáhnout.

Postupem času se začala vůči těm, kteří oné nejvyšší úrovně dosáhli, vzmáhat nenávist a jejich schopnosti označovala závistivá masa za nepřirozené a nebezpečné. Začalo pronásledování a postupně i zkáza veškeré nahromaděné moudrosti. Učení pradávných věků, bylo rozmetáno a zničeno. Zachovalo se z něj pouze několik fragmentů, ze kterých lze opravdu těžko, celou nauku odvodit. Bez Stvořitele tuto cestu dnes absolvovat nelze. Byl to ale tento základ, který posloužil k jednomu z největších podvodů v dějinách. Namísto oněch skutečných, začali sekty vytvářet spisy falešné, přizpůsobené svým potřebám, ve kterých již vynikala jejich touha po moci a majetku. Započal se vytvářet obraz falešných bohů a skrze ně si pak různí psychopati uzurpovali nárok na moc a slávu. Sami se začali označovat za vyvolené a tuto zvrácenost a pomatenost pak začali vyučovat. Člověk onu cestu sebepoznání a rozvoje schopností, nahradil modelem prázdné učenosti a právě tu označil za nejvyšší stav dokonalosti. Je naprosto jedno co se naučíte, ale musí toho být hodně. Což znamená, že musíte absolvovat školu, nebo lépe vysokou školu a nejlépe nejvyšší školu všech škol s dokonalým názvem. Je jasné, že žádná škola z pitomce inteligenta neudělá.

Toto vše nás vede k oněm původním prastarým naukám, zaměřeným na rozvoj vlastností a schopností. Nikoliv vědění, protože to samo o sobě nemá žádný přínos. Každé slovo v tomto modelu představuje tvořivý konstruktivní prvek a skrze něj se uskutečňujeme uvnitř sebe sama. Tedy neuskutečňujeme cosi, co bylo někdy a někam umístěno jako dosažitelná meta, ale vyrůstáme sami v sobě každým krokem, každým prožitkem do své kristovské podoby. Cokoliv, čeho chcete dosáhnout, tím se musíte stát. Musíte to přenést z hlavy do srdce, tedy z mysli na ducha. Toto je cesta z pasivní, do aktivní formy existence. Mysl je v celém svém rozsahu pasivní. Znamená to, že obsahuje informace. Ty se na vlastnost, tedy na aktivitu mění pouze v okamžiku, kdy si je uvědomujeme. Vzhledem k tomu, jak člověk přemýšlí, je to pouze záblesk, velmi kratičký okamžik, kdy onomu projevení vlastnosti dojde a tak zpravidla ovlivní pouze samotný následný proces myšlení, tedy vyvolá další část myšlenky. Proto je důležité si tuto skutečnost uvědomit. Informace se na aktivní vlastnost mění pouze uvnitř vědomí. Proto s ní pracujeme ve dvou modelech. První model nás učí, udržet vlastnost, tedy představu v myšlení co nejdéle a vytvářet souvislou nepřetržitou vlnu. Druhý nás učí ji neustále opakovat a vytvářet frekvenci.

 

Zdroj : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=127921900872396&id=100009637597163