Neprejde týždeň, čo by sme sa nestretali so sťažnosťami rodičov, že ich pediater nahlásil RÚVZ SR kvôli tomu, že z rôznych dôvodov odmietli zaočkovať dieťa. Lekári sa bránia tým, že hlásenie od nich požaduje RÚVZ SR a že pracovníci RÚVZ SR chodia do ambulancií na kontroly očkovania. V tejto súvislosti iste zaujme nielen rodičov, ale mala by zaujať aj pediatrov, pretože priamo ich sa to týka, odpoveď, ktorú ešte vo februári 2014 zaslal hlavný hygienik profesor Ivan Rovný z ÚVZ SR, na otázku Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania, či ÚVZ SR a RÚVZ SR vyžadujú osobné údaje detí a ich zákonných zástupcov, ktorí odmietli povinné očkovanie. Z odpovede ÚVZ SR jednoznačne vyplýva, že RÚVZ SR pri kontrole očkovania má sledovať LEN POČET ODMIETNUTÍ podľa druhu povinného očkovania. Ako uviedol v liste hlavný hygienik: „ÚVZ SR nepožaduje v rámci kontroly očkovania v SR osobné údaje detí ani ich zákonných zástupcov“. Možno by bolo dobré, keby ste tento list odovzdali vášmu pediatrovi, aby sa ním mohol preukázať pri najbližšej návšteve z RÚVZ SR, pretože ak od neho skutočne pracovníci RÚVZ SR požadujú nahlasovanie osobných údajov, tak konajú proti vyjadreniu hlavného hygienika a v rozpore so zákonom. Pediatri by si mohli položiť otázku, kto napokon bude zodpovedný, keď rodičia podajú žalobu... Či to nebudú oni, ktorí skutočne tie osobné údaje poskytli. Ako vidieť ÚVZ SR má svoje stanovisko jasné. Informujte o tom vašich pediatrov a žiadajte ich, aby konali v súlade s tým, čo uvádza hlavný hygienik.

 

List ÚVZ SR k nahlasovaniu lekármi si môžete stiahnuť vo formáte PDF TU