otázky na pediatra pred očkovaním

  1. Mohli by ste mi prosím nahlas prečítať zoznam zložiek vakcíny, ktorú chcete vstreknúť do môjho dieťatka?
  2. Ako dokáže kombinácia týchto látok urobiť moje dieťa zdravším?
  3. Pokiaľ vakcíny fungujú, ako môže byť moje neočkované dieťa hrozbou pre očkované deti?
  4. Pokiaľ vakcíny fungujú, prečo je potrebné preočkovanie?
  5. Keďže biológia každého dieťaťa je odlišná, ako viete, kedy vakcíny fungujú a kedy nie? Ako to testujete?
  6. Aké vedecké testy urobíte pred a po očkovaní, aby ste vylúčili, že moje dieťa má nežiadúcu reakciu na očkovanie?
  7. Ak dáte môjmu dieťatku viac vakcín naraz a nastane nežiadúca reakcia, ako poznáte, ktorá vakcína ju spôsobila?
  8. Môžete mi prosím ukázať štúdie o bezpečnosti súčasnej aplikácie viacerých vakcín?
  9. V prípade, že dieťa bude mať bezprostredne po očkovaní negatívnu reakciu (zvýšená teplota, alergická reakcia v mieste vpichu) alebo dokonca negatívnu reakciu s trvalými následkami (alergia všeobecne, obrna, ochrnutie, smrť), kto ponesie za tento stav zodpovednosť?